AUDYT MARKETINGOWY

Audyt marketingowy i sprzedażowy firmy

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Poszukuję rozwiązań, których głównym założeniem jest zwrot z inwestycji, skupiając się na sprawdzonych rozwiązaniach dopasowanych do specyfiki branżowej.

Zamiana słabych stron w mocne

Tylko obiektywny audyt marketingowy pomaga dostrzec słabe strony marketingu przedsiębiorstwa nad którymi trzeba popracować.

Skuteczne działania marketingowe

Zaproponowanie skutecznych kierunków zmian w dążeniu do podniesienia konkurencyjności rynkowej, pozyskania nowych klientów i podniesienie wartości sprzedaży.

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.” cyt. Stuart Henderson

Przeprowadzając audyt marketingowy pomagam małym oraz średnim przedsiębiorcom opracować skuteczne plany działania i strategie marketingowe. W osiągnięciu tego celu służy przeprowadzenie dokładnej a zarazem obiektywnej oceny istniejącego marketingu firmy oraz zaproponowanie skutecznych kierunków zmian w dążeniu do podniesienia konkurencyjności rynkowej, pozyskania nowych klientów i podniesienie wartości sprzedaży. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie istniejących szans na skuteczną promocję oraz budowanie wizerunku firmy poprzez działania oraz narzędzia marketingowe wraz z pracą nad słabymi stronami przedsiębiorstwa. Poszukuję rozwiązań, których głównym założeniem jest zwrot z inwestycji, skupiając się na sprawdzonych rozwiązaniach dopasowanych do specyfiki branżowej, aby każda zainwestowana złotówka pracowała na zysk firmy.

W większości małych oraz średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym brakuje specjalistów ds. marketingu lub pełnią oni funkcje łączone - najczęściej pracując w dziale sprzedaży. Brakuje im przez to czasu nad opracowywaniem szczegółowych planów działań marketingowych oraz poszerzania wiedzy na temat skutecznego wykorzystania nowych rozwiązań ze świata internetu. To właśnie w sieci drzemie główny potencjał rozwoju Twojej firmy, podczas gdy tradycyjne kanały promocji stają się w oczach nowoczesnych klientów mniej atrakcyjne.

W samoocenie własnych działań marketingowych brakuje zarówno obiektywizmu jak i niezależności, dlatego też zleca się przeprowadzenie analizy audytorom posiadającym odpowiednią znajomość danej dziedziny, wystarczającą ilość czasu oraz obiektywne spojrzenie z zewnątrz. Niestety, audyty marketingowe najczęściej zleca się wówczas, gdy następuje załamanie sprzedaży a dotychczasowo podjęte działania nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Przedsiębiorstwa popadają w kryzys po części dlatego, iż w danym momencie brakuje działań polegających na przeprowadzeniu przeglądu swoich strategii marketingowych w czasach prosperity.

Efektem końcowym audytu marketingowego będzie szczegółowo opracowany raport wraz z rekomendacjami podjęcia nowych - poprawy dotychczasowych działań wpływających na sprzedaż oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Każdej z nich zostanie nadany odpowiedni priorytet, szacowane koszty wdrożenia oraz termin wykonalności.

Decyzja w kwestii poprawy działań marketingowych w Twoim przedsiębiorstwie należy do Ciebie.

I. WYWIAD

Audyt rozpoczyna się od przygotowania zaplecza analitycznego w oparciu o prace badawcze nad najbliższym otoczenia przedsiębiorstwa oraz gromadzenie informacji na temat działań marketingowych..

II. ANALIZA

Jest najważniejszym procesem audytu, polegającym na ocenie sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa oraz poszukiwaniu nowych skutecznych rozwiązań, których celem jest wzrost sprzedaży.

III. RAPORTOWANIE

Podsumowanie sytuacji firmy pod kątem realizacji funkcji marketingowych. Zawiera rekomendacje usprawnień, którym zostanie nadany priorytet, szacowane koszty wdrożenia oraz termin wykonalności.

IV. MONITOROWANIE

Jest to najważniejszy etap audytu, w którym wspólnie wdrażamy przygotowane koncepcje marketingowe, na bieżąco monitorując ich postęp oraz wyniki. W zależności od przyjętych rozwiązań okres ten trwa od 3 do 12 miesięcy.

WYCENA: oferta szyta na miarę - w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb.